Logo

Bulgaria  

Bulgaria: Unemployment rate less than 25 years 2017
 Unemployment rate less than 25 yearsUnemployment male less than 25 yearsUnemployment rate female less than 25 years
< Unemployment rate less than 25 years 2016
June 201713.2%
13.9%
12.2%
March 201712.8%
11.8%
14.3%
December 201617.4%
16.4%
18.9%
September 201618.8%
19.4%
17.9%
Bulgaria: Unemployment rate less than 25 years 2017