Sovereigns Ratings List

Subscribe to our free email alert service
Sovereign Ratings List
 Moody's ratings [+]S&P ratings [+]Fitch ratings [+]
United States [+]  Aaa   AA+   AAA
United Kingdom [+]  Aa3   AA   AA-
Germany [+]  Aaa   AAA   AAA
France [+]  Aa2   AA   AA-
Japan [+]  A1   A+   A
Spain [+]  Baa1   A   A-
Italy [+]  Baa3   BBB   BBB
Portugal [+]  A3   A-   BBB+
Greece [+]  Ba1   BBB-   BB+
Ireland [+]  Aa3   AA   AA-
Andorra [+]  A-   A-
United Arab Emirates [+]  Aa2   AA   AA-
Albania [+]  B1   BB-
Armenia [+]  Ba3   BB-   B+
Angola [+]  B3   B-   B-
Argentina [+]  Ca   CCC   C
Austria [+]  Aa1   AA+   AA+
Australia [+]  Aaa   AAA   AAA
Azerbaijan [+]  Ba1   BB+   BB+
Bosnia and Herzegovina [+]  B3   B+
Barbados [+]  B3   B-
Bangladesh [+]  B1   BB-   BB-
Belgium [+]  Aa3   AA   AA-
Burkina Faso [+]  CCC+
Bulgaria [+]  Baa1   BBB   BBB
Bahrain [+]  B2   B+   B+
Benin [+]  NR   B+
Bolivia [+]  Caa3   CCC+   B-
Brazil [+]  Ba2   BB   BB-
Bahamas [+]  B1   B+
Botswana [+]  A3   BBB+
Belarus [+]  C   NR   RD
Belize [+]  Caa2   B-
Canada [+]  Aaa   AAA   AA+
Democratic Republic of the Congo [+]  B-
Republic of the Congo [+]  B-   CCC+
Switzerland [+]  Aaa   AAA   AAA
Côte d'Ivoire [+]  BB-   BB-
Chile [+]  A2   A   A-
Cameroon [+]  B-   B
China [+]  A1   A+   A+
Colombia [+]  Baa2   BB+   BB+
Costa Rica [+]  B1   BB-   BB-
Cuba [+]  Ca
Cabo Verde [+]  B-   B-
Cyprus [+]  Baa2   BBB   BBB
Czechia [+]  Aa3   AA-   AA-
Denmark [+]  Aaa   AAA   AAA
Dominican Republic [+]  Ba3   BB   BB-
Ecuador [+]  Caa3   B-   B-
Estonia [+]  A1   AA-   AA-
Egypt [+]  Caa1   B-   B
Ethiopia [+]  CCC-
Finland [+]  Aa1   AA+   AA+
Fiji [+]  B1   B+
Gabon [+]  NR   B-
Grenada [+]  NR
Georgia [+]  Ba2   BB   BB
Ghana [+]  SD   RD
The Gambia [+]  CCC
Guatemala [+]  Ba1   BB   BB
Hong Kong [+]  Aa3   AA+   AA-
Honduras [+]  B1   BB-
Croatia [+]  Baa2   BBB+   BBB+
Hungary [+]  Baa2   BBB-   BBB
Indonesia [+]  Baa2   BBB   BBB
Israel [+]  A2   A+   A+
India [+]  Baa3   BBB-   BBB-
Iraq [+]  B-
Iran [+]  B+
Iceland [+]  A2   A+   A
Jamaica [+]  B1   BB-   B+
Jordan [+]  Ba3   B+   BB-
Kenya [+]  B   B
Cambodia [+]  B2   B
South Korea [+]  Aa2   AA   AA-
Kuwait [+]  A1   A+   AA-
Kazakhstan [+]  Baa2   BBB-   BBB
Laos [+]  CCC-
Lebanon [+]  C   SD   RD
Liechtenstein [+]  AAA
Sri Lanka [+]  Ca   SD   RD
Lesotho [+]  B
Lithuania [+]  A2   A+   A
Luxembourg [+]  Aaa   AAA   AAA
Latvia [+]  A3   A+   A-
Libya [+]  B
Morocco [+]  Ba1   BB+   BB+
Moldova [+]  B3   B-
Montenegro [+]  B1   B
North Macedonia [+]  BB-   BB+
Mali [+]  B-
Mongolia [+]  B3   B   B
Malta [+]  A2   A-   A+
Mauritius [+]  Baa3   BBB-
Maldives [+]  B-
Malawi [+]  B-
Mexico [+]  Baa2   BBB   BBB-
Malaysia [+]  A3   A-   BBB+
Mozambique [+]  Caa2   CCC+   CCC+
Namibia [+]  B1   BB-
Nigeria [+]  B-   B-
Nicaragua [+]  B2   B   B-
Netherlands [+]  Aaa   AAA   AAA
Norway [+]  Aaa   AAA   AAA
New Zealand [+]  Aaa   AA+   AA+
Oman [+]  Ba1   BB+   BB
Panama [+]  Baa3   BBB   BBB-
Peru [+]  Baa1   BBB-   BBB
Papua New Guinea [+]  B2   B-   B+
Philippines [+]  Baa2   BBB+   BBB
Pakistan [+]  Caa3   CCC+   CCC-
Poland [+]  A2   A-   A-
Paraguay [+]  Ba1   BB+   BB+
Qatar [+]  Aa2   AA   AA-
Romania [+]  Baa3   BBB-   BBB-
Serbia [+]  BB+   BB+
Russia [+]  Ca   CC   C
Rwanda [+]  B+   B+
Saudi Arabia [+]  A1   A   A+
Seychelles [+]  BB-
Sweden [+]  Aaa   AAA   AAA
Singapore [+]  Aaa   AAA   AAA
Slovenia [+]  A3   AA-   A
Slovakia [+]  A2   A+   A
San Marino [+]  BB
Senegal [+]  Ba3   B+
Suriname [+]  Caa3   CCC+   RD
El Salvador [+]  Caa1   B-   RD
Thailand [+]  Baa1   BBB+   BBB+
Turkmenistan [+]  CCC-
Tunisia [+]  Caa2   NR   CCC+
Türkiye [+]  B3   B+   B
Trinidad and Tobago [+]  Ba2   BBB-
Taiwan [+]  Aa3   AA+   AA
Ukraine [+]  Ca   CC   CC
Uganda [+]  B-   B+
Uruguay [+]  Baa1   BBB+   BBB-
Uzbekistan [+]  BB-   BB-
Saint Vincent and the Grenadines [+]  B3
Venezuela [+]  C   B- WD
Viet Nam [+]  BB
South Africa [+]  Ba2   BB-   BB-
Zambia [+]  SD   RD
GradeMoody'sS&PFitch
PrimeAaaAAAAAA
High gradeAa1AA+AA+
Aa2AAAA
Aa3AA-AA-
Upper medium gradeA1A+A+
A2AA
A3A-A-
Lower medium gradeBaa1BBB+BBB+
Baa2BBBBBB
Baa3BBB-BBB-
Non-investment grade
speculative
Ba1BB+BB+
Ba2BBBB
Ba3BB-BB-
Highly speculativeB1B+B+
B2BB
B3B-B-
Substantial risksCaa1CCC+CCC+
Caa2CCCCCC
Caa3CCC-CCC-
Extremely speculativeCaCCCC
C
In default with little
prospect for recovery
SDRD
In defaultCDD
DD
DDD
Not ratedWRNR
GradeMoodysS&PFitch
High gradeP-1A-1+F1+
Upper medium gradeP-1A-1F1
Lower medium gradeP-2A-2F2
Non-investment grade
speculative
P-3A-3F3
Highly speculativeBB
Extremely speculativeNPCC

Sovereign credit rating, is an evaluation made by a credit rating agency and evaluates the credit worthiness of the issuer (country or government) of debt.
The credit rating is used by individuals and entities that purchase debt by governments to determine the likelihood that will pay its debt obligations.