Logo

Bulgaria  

Bulgaria: Unemployment rate less than 25 years 2017
 Unemployment rate less than 25 yearsUnemployment male less than 25 yearsUnemployment rate female less than 25 years
December 201711.6%
11.3%
12.2%
September 201713.9%
15.6%
11.4%
June 201713.2%
13.9%
12.2%
March 201712.8%
11.8%
14.3%
< Unemployment rate less than 25 years 2016
Bulgaria: Unemployment rate less than 25 years 2017