Logo

Albania  

Albania: Unemployment rate 2017
 Unemployment rateMale unemployment rateFemale unemployment rate
< Unemployment rate 2016
March 201714.2%
15.6%
12.2%
December 201614.2%
14.5%
13.7%
September 201614.7%
15.3%
14.0%
June 201615.5%
16.4%
14.2%
Albania: Unemployment rate 2017