Logo

Sri Lanka  

Sri Lanka: Unemployed 2016
 UnemployedMale unemployedFemale unemployed
December 2016348 m.
143.9 m.
204.2 m.
September 2016376 m.
144.1 m.
232.1 m.
June 2016378 m.
164.2 m.
213.8 m.
March 2016350 m.
162.0 m.
187.7 m.
< Unemployed 2015
Sri Lanka: Unemployed 2016