Logo

Sri Lanka  

Sri Lanka: Unemployed 2016
 UnemployedMale unemployedFemale unemployed
December 2016338 m.
140.8 m.
197.7 m.
September 2016365 m.
140.0 m.
225.1 m.
June 2016365 m.
160.8 m.
204.0 m.
March 2016340 m.
160.7 m.
179.4 m.
< Unemployed 2015
Sri Lanka: Unemployed 2016