Logo

Bahrain  

Bahrain - Global Gender Gap Index
DateGender Gap RankingGender Gap Index
2018132º0.6270
2017126º0.6320
2016131º0.6150
2015123º0.6440
2014124º0.6261
2013112º0.6334
2012111º0.6298
2011110º0.6232
2010110º0.6217
2009116º0.6136
2008121º0.5927
2007115º0.5931
2006102º0.5894
Bahrain - Global Gender Gap Index