Hong Kong Hong Kong - Trade balance

Subscribe to our free email alert service
Hong Kong - Trade balance
DateTrade balanceTrade balanceCoverage rateTrade balance % GDP
2021€-35,896.5M$-42,454.8M94.04%-11.53%
2020€-18,381.4M$-20,995.2M96.32%-6.07%
2019€-38,362.6M$-42,946.9M92.57%-11.83%
2018€-49,246.8M$-58,160.5M90.72%-16.07%
2017€-34,565.1M$-39,048.2M93.37%-11.41%
2016€-26,999.0M$-29,885.2M94.53%-9.31%
2015€-43,519.0M$-48,284.3M91.36%-15.60%
2014€-57,685.4M$-76,635.0M87.24%-26.26%
2013€-65,304.6M$-86,731.0M86.06%-31.45%
2012€-47,150.5M$-60,579.0M89.06%-23.07%
2011€-39,713.6M$-55,281.4M89.18%-22.22%
2010€-30,683.6M$-40,677.2M90.78%-17.77%
2009€-16,359.9M$-22,818.8M93.52%-10.62%
2008€-15,447.7M$-22,720.5M94.22%-10.31%
2007€-15,138.2M$-20,746.9M94.39%-9.79%
2006€-10,421.3M$-13,085.0M96.10%-6.76%
2005€-6,463.3M$-8,041.0M97.32%-4.42%
2004€-5,908.8M$-7,349.9M97.31%-4.34%
2003€-4,014.1M$-4,540.7M98.05%-2.81%
2002€-6,388.8M$-6,041.3M97.10%-3.62%
2001€-12,217.5M$-10,942.0M94.58%-6.46%
2000€-12,298.6M$-11,359.0M94.69%-6.60%
1999€-5,918.6M$-6,308.0M96.51%-3.80%
1998$-11,895.0M93.63%-7.04%
1997$-25,102.0M88.23%-14.15%
1996$-20,370.0M89.88%-12.75%
1995$-22,201.0M88.68%-15.35%
1994$-14,413.0M91.31%-10.61%
1993$-5,923.0M95.81%-4.92%
1992$-7,754.0M93.91%-7.44%
1991$-5,224.0M94.97%-5.87%
1990$-2,335.0M97.24%-3.04%
1989$-4,326.0M94.43%-6.29%
1988$-6,832.0M90.29%-11.44%
1987$-1,979.0M96.10%-3.91%
1986$139.0M100.39%0.34%
1985$-1,118.0M96.42%-3.14%
1984$-2,107.0M93.08%-6.29%
1983$-1,955.0M91.99%-6.54%
1982$-3,524.0M85.83%-10.91%
1981$-4,361.0M83.31%-14.04%
1980$-2,671.0M88.38%-9.25%
1979$-1,987.3M88.40%-8.82%
1978$-1,941.1M85.51%-10.60%
1977$-829.6M92.06%-5.28%
1976$-353.1M96.00%-2.74%
1975$-739.6M89.07%-7.36%
1974$-810.8M88.04%-8.64%
1973$-584.0M89.67%-7.27%
1972$-420.0M89.11%-7.35%
1971$-516.2M84.78%-11.53%
1970$-390.6M86.56%-10.28%
1969$-280.3M88.59%-8.79%
1968$-313.7M84.76%-11.54%
1967$-291.4M83.98%-10.82%
1966$-443.5M74.90%-17.81%
1965$-426.1M72.84%-17.50%
1964$-483.9M67.66%-21.93%
1963$-423.7M67.34%-21.89%
1962$-397.1M65.92%-24.63%
1961$-357.2M65.82%-25.81%
1960$-337.4M67.12%-25.55%
1959$-292.8M66.21%
1958$-280.5M65.09%
1957$-373.3M58.58%
1956$-237.3M70.30%
1955$-207.4M68.14%
1954$-178.1M70.36%
1953$-199.3M70.59%
1952$-154.2M76.69%
1951$-76.5M91.03%
1950$-12.6M98.10%
1949$-97.8M84.33%
1948$-124.7M76.18%
Hong Kong - Trade balance