Logo

Slovenia  

Slovenia - Fragile States Index
DateFragile States RankingFragile States Index
2018162º30.3
2017162º32.4
2016160º33.9
2015162º31.5
2014163º32.6
2013163º32.3
2012161º34.0
2011156º35.5
2010156º36.0
2009156º36.3
2008156º37.1
2007154º37.5
2006126º36.8
Slovenia - Fragile States Index
Slovenia - Fragile States Index