Logo

Bulgaria  

Bulgaria - At risk poverty
DatePeople at risk of povertyThreshold singleThreshold singleThreshold householdThreshold household% risk of poverty
20161,639 m.1,891 €2,093 $3,970 €4,394 $22.9%
20151,586 m.1,999 €2,218 $4,198 €4,658 $22.0%
20141,578 m.1,987 €2,640 $4,172 €5,543 $21.8%
20131,528 m.1,754 €2,329 $3,684 €4,893 $21.0%
20121,559 m.1,716 €2,205 $3,603 €4,629 $21.2%
20111,672 m.1,749 €2,435 $3,672 €5,111 $22.2%
20101,564 m.1,810 €2,400 $3,801 €5,039 $20.7%
20091,657 m.1,697 €2,367 $3,563 €4,970 $21.8%
20081,632 m.1,303 €1,916 $2,736 €4,024 $21.4%
20071,691 m.888 €1,217 $1,865 €2,556 $22.0%
20061,417 m.830 €1,042 $1,743 €2,189 $18.4%
2005934 €1,162 $1,962 €2,441 $14.0%
2004876 €1,090 $1,838 €2,286 $15.0%
2003845 €956 $1,775 €2,008 $14.0%
2002767 €725 $1,611 €1,523 $14.0%
2001639 €572 $1,342 €1,202 $16.0%
2000619 €572 $1,300 €1,201 $14.0%
Bulgaria - At risk poverty