Logo

Namibia  

Namibia: Deficit evolution
DateDeficitDeficitDeficit (%GDP)
2016-772-854-7.67%
2015-858-952-8.04%
2014-576-765-5.89%
2013-317-422-3.21%
2012-239-307-2.28%
2011-623-868-6.67%
2010-394-522-4.53%
2009-9-12-0.13%
20082543734.32%
20073935395.97%
20061952442.96%
2005-32-40-0.53%
2004-155-192-2.85%
2003-206-233-4.57%
2002-57-54-1.58%
2001-89-80-2.16%
2000-42-39-0.96%
1999-75-79-2.18%
1998-113-3.38%
1997-106-2.87%
1996-154-4.27%
1995-76-2.08%
1994-27-0.80%
1993-92-3.03%
1992-90-2.94%
1991-51-1.75%
1990220.77%
Namibia: Deficit evolution as percent of GDP

Namibia: Deficit evolution Millions