Logo

Australia  

Unemployment Australia November 2017
Australia: Unemployment rate by sex and age
Australia: Unemployment
2016 2015
Unemployment Rate5.8%5.8%
Male unemployment5.9%5.7%
Female unemployment5.8%5.8%
Unemployment less than 25 years13.3%12.1%
Unemployed male less than 25 years14.9%13.8%
Unemployed female less than 25 years11.7%10.6%
Australia: Unemployment