Logo

Nauru  

Nauru - Trade balance
DateTrade balanceTrade balanceCoverage rateTrade balance % GDP
2019-50.0 M.€-56.0 M.$39.13%
2018-86.4 M.€-102.0 M.$13.56%-91.07%
2017-16.8 M.€-19.0 M.$55.81%-17.27%
2016-29.8 M.€-33.0 M.$35.29%-33.00%
2015-72.1 M.€-80.0 M.$11.81%-91.95%
2014-68.7 M.€-91.3 M.$19.70%-86.96%
Nauru - Trade balance
Nauru - Trade balance