Jordan Jordan - Trade balance

Subscribe to our free email alert service
Jordan - Trade balance
DateTrade balanceTrade balanceCoverage rateTrade balance % GDP
2023€-11,751.6M$-12,707.0M50.11%-24,959.01%
2022€-13,850.2M$-14,584.3M46.70%-29,950.62%
2021€-10,302.6M$-12,279.3M43.44%-26.99%
2020€-8,133.1M$-9,151.0M46.09%-21.21%
2019€-9,694.6M$-11,023.8M43.39%-24.35%
2018€-10,634.7M$-12,559.6M38.16%-29.23%
2017€-11,495.7M$-12,986.7M36.64%-31.31%
2016€-10,638.6M$-11,775.8M39.06%-29.47%
2015€-11,394.3M$-12,641.9M38.26%-32.72%
2014€-10,948.5M$-14,545.0M36.57%-39.43%
2013€-10,262.0M$-13,629.0M36.75%-39.50%
2012€-10,013.4M$-12,865.2M38.00%-40.64%
2011€-7,847.3M$-10,923.4M42.30%-36.99%
2010€-6,438.3M$-8,535.2M45.16%-31.48%
2009€-5,636.0M$-7,861.1M44.78%-32.00%
2008€-6,158.3M$-9,057.6M46.70%-39.99%
2007€-5,805.1M$-7,955.9M41.85%-45.09%
2006€-5,052.5M$-6,343.9M45.07%-40.86%
2005€-4,980.3M$-6,195.9M40.98%-47.75%
2004€-3,454.1M$-4,296.5M47.47%-36.49%
2003€-2,352.4M$-2,661.0M53.67%-25.30%
2002€-2,438.7M$-2,306.0M54.57%-23.32%
2001€-2,878.5M$-2,578.0M47.07%-27.86%
2000€-2,921.2M$-2,698.0M41.31%-30.94%
1999€-1,768.6M$-1,885.0M49.29%-22.45%
1998$-2,026.0M47.07%-25.61%
1997$-2,266.0M44.76%-31.27%
1996$-2,477.0M42.30%-35.75%
1995$-1,928.0M47.85%-28.99%
1994$-1,957.0M42.12%-31.58%
1993$-2,293.0M35.21%-41.45%
1992$-2,040.0M37.33%-38.00%
1991$-1,378.0M45.06%-31.71%
1990$-1,536.0M40.92%-36.91%
1989$-1,019.0M52.07%-23.97%
1988$-1,713.0M37.30%-27.09%
1987$-1,780.0M34.32%-26.37%
1986$-1,699.0M30.14%-26.53%
1985$-1,944.0M28.87%-38.87%
1984$-2,032.0M27.01%-40.87%
1983$-2,456.0M19.10%-49.90%
1982$-2,488.0M23.21%-53.12%
1981$-2,432.0M23.16%-55.42%
1980$-1,828.0M23.90%-46.78%
1979$-1,560.7M20.51%-47.70%
1978$-1,206.2M19.79%-46.34%
1977$-1,131.9M18.04%-53.99%
1976$-799.0M20.57%-46.76%
1975$-579.8M20.84%-42.53%
1974$-333.0M31.75%-27.81%
1973$-256.7M22.21%-27.21%
1972$-226.1M17.40%-28.67%
1971$-182.6M14.93%-26.92%
1970$-150.3M18.49%-23.49%
1969$-148.2M21.79%-21.20%
1968$-118.6M25.19%-21.13%
1967$-122.3M20.60%-19.35%
1966$-161.7M15.26%-24.58%
1965$-129.2M17.68%-21.55%
1964$-125.6M16.28%
1963$-124.2M12.87%
1962$-111.2M12.99%
1961$-102.5M12.66%
1960$-109.1M9.26%
1959$-102.6M9.11%
1958$-85.4M10.38%
1957$-69.9M18.18%
1956$-64.0M17.83%
1955$-67.7M10.60%
1954$-47.6M14.23%
1953$-45.6M11.40%
1952$-44.3M8.84%
1951$-39.8M9.28%
1950$-25.8M14.61%
1949$-34.9M26.58%
1948$-32.2M24.56%
Jordan - Trade balance