Logo

Slovenia  

Slovenia: Unemployed less than 25 years 2017
 Unemployed less than 25 yearsUnemployedover 25 yearsMale unemployed over 25 years
June 201757.7 m.
25.7 m.
32.0 m.
March 201770.9 m.
35.3 m.
35.7 m.
December 201669.5 m.
35.6 m.
34.0 m.
September 201663.0 m.
29.9 m.
33.1 m.
< Unemployed less than 25 years 2016
Slovenia: Unemployed less than 25 years 2017