Logo

Poland  

Poland - Fragile States Index
DateFragile States RankingFragile States Index
2018148º41.5
2017151º40.8
2016152º40.7
2015153º39.8
2014152º42.1
2013153º40.9
2012148º44.3
2011145º46.8
2010142º49.0
2009142º49.6
2008145º47.6
2007144º47.6
2006115º47.9
Poland - Fragile States Index
Poland - Fragile States Index