Logo

Bahrain  

Bahrain - Fragile States Index
DateFragile States RankingFragile States Index
2018113º64.4
2017118º64.9
2016121º63.4
2015119º64.4
2014120º64.7
2013124º62.9
2012125º62.2
2011129º59.0
2010133º58.8
2009133º59.0
2008134º56.8
2007133º57.0
200551º85.6
Bahrain - Fragile States Index
Bahrain - Fragile States Index