Logo

Malaysia  

Malaysia: Evolution of the deficit
DateDeficit (M.€)Deficit (M.$)Deficit (%GDP)
2018-10,885-12,855-3.31%
2017-6,791-7,671-2.41%
2016-7,086-7,843-2.60%
2015-6,914-7,671-2.55%
2014-6,782-9,010-2.63%
2013-8,586-11,404-3.48%
2012-7,697-9,889-3.10%
2011-7,747-10,783-3.57%
2010-8,420-11,162-4.32%
2009-8,942-12,472-5.88%
2008-5,604-8,242-3.41%
2007-3,804-5,213-2.57%
2006-3,533-4,435-2.60%
2005-3,422-4,257-2.83%
2004-3,665-4,558-3.35%
2003-4,879-5,519-4.60%
2002-4,603-4,352-3.96%
2001-4,920-4,406-4.36%
2000-6,691-6,180-6.05%
1999-2,426-2,586-3.00%
1998-493-0.63%
19975,2804.84%
19963,5923.27%
19953,0023.10%
19944,4205.45%
19932,5063.44%
19921,1631.81%
19918571.60%
1990700.15%
Malaysia: Evolution of the deficit as a percentage of GDP

Malaysia: Evolution of the deficit in millions