Logo

Malaysia  

Malaysia: Evolution of the deficit
DateDeficit (M.€)Deficit (M.$)Deficit (%GDP)
2016-7,027-7,778-2.61%
2015-7,034-7,804-2.59%
2014-6,822-9,063-2.67%
2013-9,920-13,175-4.06%
2012-9,159-11,767-3.76%
2011-7,775-10,823-3.62%
2010-8,700-11,533-4.53%
2009-9,780-13,641-6.52%
2008-5,599-8,236-3.45%
2007-3,804-5,214-2.61%
2006-3,532-4,435-2.64%
2005-3,420-4,255-2.87%
2004-3,666-4,560-3.40%
2003-4,880-5,520-4.66%
2002-4,607-4,357-4.02%
2001-4,921-4,408-4.42%
2000-6,692-6,181-6.14%
1999-2,426-2,586-3.05%
1998-493-0.64%
19973,9823.70%
19962,0311.88%
19951,4671.54%
19942,8753.60%
19931,0341.44%
1992-407-0.64%
1991-415-0.79%
1990-1,181-2.54%
Malaysia: Evolution of the deficit as a percentage of GDP

Malaysia: Evolution of the deficit in millions