Logo

Malaysia  

Malaysia: Evolution of the deficit
DateDeficit (M.€)Deficit (M.$)Deficit (%GDP)
2017-6,791-7,672-2.44%
2016-7,086-7,843-2.64%
2015-6,914-7,671-2.59%
2014-6,782-9,010-2.67%
2013-8,586-11,404-3.53%
2012-7,697-9,889-3.15%
2011-7,748-10,786-3.62%
2010-8,419-11,161-4.38%
2009-8,945-12,476-5.96%
2008-5,599-8,236-3.45%
2007-3,804-5,213-2.61%
2006-3,533-4,436-2.64%
2005-3,419-4,254-2.87%
2004-3,666-4,560-3.40%
2003-4,880-5,521-4.66%
2002-4,607-4,357-4.02%
2001-4,921-4,407-4.42%
2000-6,692-6,181-6.14%
1999-2,426-2,586-3.05%
1998-493-0.64%
19975,2804.91%
19963,5923.32%
19953,0023.15%
19944,4205.53%
19932,5063.49%
19921,1631.83%
19918571.62%
1990700.15%
Malaysia: Evolution of the deficit as a percentage of GDP

Malaysia: Evolution of the deficit in millions