Logo

South Korea  

South Korea - Fragile States Index
DateFragile States RankingFragile States Index
2018156º35.7
2017154º38.1
2016156º36.1
2015156º36.3
2014156º36.4
2013157º35.4
2012156º37.6
2011155º38.8
2010153º41.3
2009153º41.6
2008153º40.6
2007151º39.7
2006123º39.9
South Korea - Fragile States Index
South Korea - Fragile States Index