Logo

Albania  

Albania - Fragile States Index
DateFragile States RankingFragile States Index
2015125º61.9
2014123º63.6
2013119º65.2
2012118º66.1
2011121º66.1
2010121º67.1
2009109º70.0
2008112º69.7
2007110º70.5
200694º68.6
Albania - Fragile States Index
Albania - Fragile States Index