Logo

Nicaragua  

Nicaragua: Evolution of the deficit
DateDeficit (M.€)Deficit (M.$)Deficit (%GDP)
2016-191-211-1.60%
2015-159-176-1.38%
2014-109-145-1.22%
2013-54-72-0.66%
2012-8-11-0.10%
201111150.15%
2010790.10%
2009-72-100-1.21%
2008-12-17-0.20%
2007801091.47%
200659741.09%
2005-42-52-0.83%
2004-52-64-1.11%
2003-77-87-1.64%
2002-127-120-2.29%
2001-246-221-4.14%
2000-146-134-2.63%
Nicaragua: Evolution of the deficit as a percentage of GDP

Nicaragua: Evolution of the deficit in millions