Logo

Sovereign Ratings List
 Moody'sratings [+]S&Pratings [+]Fitchratings [+]
United States [+]  Aaa   AA+   AAA
United Kingdom [+]  Aa1   AA   AA
Germany [+]  Aaa   AAA   AAA
France [+]  Aa2   AA   AA
Japan [+]  A1   A+   A
Spain [+]  Baa2   BBB+   BBB+
Italy [+]  Baa2   BBB-   BBB
Portugal [+]  Ba1   BB+   BB+
Greece [+]  Caa2   B-   CCC
Ireland [+]  A3   A+   A
Andorra [+]  BBB-   BBB
United Arab Emirates [+]  Aa2   AA   AA
Albania [+]  B1   B+
Armenia [+]  B1   B+
Angola [+]  B1   B   B
Argentina [+]  B3   B   B
Austria [+]  Aa1   AA+   AA+
Australia [+]  Aaa   AAA   AAA
Azerbaijan [+]  Ba1   BB+   BB+
Bosnia and Herzegovina [+]  B3   B
Barbados [+]  Caa3   CCC+
Bangladesh [+]  Ba3   BB-   BB-
Belgium [+]  Aa3   AA   AA-
Burkina Faso [+]  B
Bulgaria [+]  Baa2   BB+   BBB-
Bahrain [+]  Ba2   BB-   BB+
Benin [+]  NR   B
Bolivia [+]  Ba3   CCC-   BB-
Brazil [+]  Ba2   BB   BB
Bahamas [+]  Baa3   BB+
Botswana [+]  A2   A-
Belarus [+]  Caa1   B-   B-
Belize [+]  B3   B-
Canada [+]  Aaa   AAA   AAA
Democratic Republic of the Congo [+]  B-
Republic of the Congo [+]  CCC   C
Switzerland [+]  Aaa   AAA   AAA
Ivory Coast [+]  B+
Chile [+]  Aa3   A+   A+
Cameroon [+]  B   B
China [+]  A1   AA-   A+
Colombia [+]  Baa2   BBB   BBB
Costa Rica [+]  Ba2   BB-   BB
Cuba [+]  Caa2
Cape Verde [+]  B   B
Cyprus [+]  B1   BB+   BB-
Czech Republic [+]  A1   AA-   A+
Denmark [+]  Aaa   AAA   AAA
Dominican Republic [+]  Ba3   BB-   BB-
Ecuador [+]  B3   B-   B
Estonia [+]  A1   AA-   A+
Egypt [+]  B3   B-   B
Ethiopia [+]  B
Finland [+]  Aa1   AA+   AA+
Fiji [+]  B1   B+
Gabon [+]  NR   B+
Grenada [+]  NR
Georgia [+]  Ba3   BB-   BB-
Ghana [+]  B-   B
The Gambia [+]  CCC
Guatemala [+]  Ba1   BB   BB
Hong Kong [+]  Aa2   AAA   AA+
Honduras [+]  B2   BB-
Croatia [+]  Ba2   BB   BB
Hungary [+]  Baa3   BBB-   BBB-
Indonesia [+]  Baa3   BBB-   BBB-
Israel [+]  A1   A+   A+
India [+]  Baa3   BBB-   BBB-
Iraq [+]  B-
Iran [+]  B+
Iceland [+]  A3   A   A-
Jamaica [+]  B3   B   B
Jordan [+]  B1   BB-
Kenya [+]  B+   B+
Cambodia [+]  B2   B
South Korea [+]  Aa2   AA   AA-
Kuwait [+]  Aa2   AA   AA
Kazakhstan [+]  Baa3   BBB-   BBB
Lebanon [+]  B2   B-   B-
Liechtenstein [+]  AAA
Sri Lanka [+](P)B1  B+   B+
Lesotho [+]  B+
Lithuania [+]  A3   A-   A-
Luxembourg [+]  Aaa   AAA   AAA
Latvia [+]  A3   A-   A-
Libya [+]  B
Morocco [+]  Ba1   BBB-   BBB-
Moldova [+]  B3   B-
Montenegro [+]  B1   B+
Republic of Macedonia [+]  BB-   BB
Mali [+]  B-
Mongolia [+]  Caa1   B-   B-
Malta [+]  A3   A-   A
Mauritius [+]  Baa1
Maldives [+]  B+
Malawi [+]  B-
Mexico [+]  A3   BBB+   BBB+
Malaysia [+]  A3   A-   A-
Mozambique [+]  Aa2   SD   RD
Namibia [+]  Baa3   BBB-
Nigeria [+]  B   B+
Nicaragua [+]  B2   B+
Netherlands [+]  Aaa   AAA   AAA
Norway [+]  Aaa   AAA   AAA
New Zealand [+]  Aaa   AA   AA
Oman [+]  Baa1   BB+   BBB
Panama [+]  Baa2   BBB   BBB
Peru [+]  A3   BBB+   BBB+
Papua New Guinea [+]  B2   B+   B+
Philippines [+]  Baa2   BBB   BBB-
Pakistan [+]  B3   B   B
Poland [+]  A2   BBB+   A-
Paraguay [+]  Ba1   BB   BB
Qatar [+]  Aa3   AA-   AA
Romania [+]  Baa3   BBB-   BBB-
Serbia [+]  BB-   BB-
Russia [+]  Ba1   BB+   BBB-
Rwanda [+]  B   B+
Saudi Arabia [+]  A1   A-   A+
Seychelles [+]  BB-
Sweden [+]  Aaa   AAA   AAA
Singapore [+]  Aaa   AAA   AAA
Slovenia [+]  Baa3   A+   A-
Slovakia [+]  A2   A+   A+
San Marino [+]  BBB-
Senegal [+]  Ba3   B+
Suriname [+]  B1   B   B-
El Salvador [+]  Caa1   CC   CCC
Thailand [+]  Baa1   BBB+   BBB+
Turkmenistan [+]  CCC-
Tunisia [+]  Ba3   NR   B+
Turkey [+]  Ba1   BB   BB+
Trinidad and Tobago [+]  Ba1   BBB+
Taiwan [+]  Aa3   AA-   AA-
Ukraine [+]  Caa3   B-   B-
Uganda [+]  B   B+
Uruguay [+]  Baa2   BBB   BBB-
Saint Vincent and the Grenadines [+]  B3
Venezuela [+]  Caa3   B-   CCC
Vietnam [+]  BB-
South Africa [+]  Baa3   BB+   BB+
Zambia [+]  B   B
GradeMoody'sS&PFitch
PrimeAaaAAAAAA
High gradeAa1AA+AA+
Aa2AAAA
Aa3AA-AA-
Upper medium gradeA1A+A+
A2AA
A3A-A-
Lower medium gradeBaa1BBB+BBB+
Baa2BBBBBB
Baa3BBB-BBB-
Non-investment grade
speculative
Ba1BB+BB+
Ba2BBBB
Ba3BB-BB-
Highly speculativeB1B+B+
B2BB
B3B-B-
Substantial risksCaa1CCC+CCC+
Caa2CCCCCC
Caa3CCC-CCC-
Extremely speculativeCaCCCC
C
In default with little
prospect for recovery
SDRD
In defaultCDD
DD
DDD
Not ratedWRNR
GradeMoodysS&PFitch
High gradeP-1A-1+F1+
Upper medium gradeP-1A-1F1
Lower medium gradeP-2A-2F2
Non-investment grade
speculative
P-3A-3F3
Highly speculativeBB
Extremely speculativeNPCC

Sovereign credit rating, is an evaluation made by a credit rating agency and evaluates the credit worthiness of the issuer (country or government) of debt.
The credit rating is used by individuals and entities that purchase debt by governments to determine the likelihood that will pay its debt obligations.