Logo

Moody's: Sovereign Ratings List
CountryLong TermShort Term
Local CurrencyForeign CurrencyLocal CurrencyForeign Currency
United States [+]  Aaa   Aaa
United Kingdom [+]  Aa1   Aa1
Germany [+]  Aaa   Aaa
France [+]  Aa2   Aa2
Japan [+]  A1   A1
Spain [+]  Baa2   Baa2   (P)P-2
Italy [+]  Baa2   Baa2   (P)P-2
Portugal [+]  Ba1   Ba1 REMOVED  (P)NP
Greece [+]  Caa3   Caa3   (P)NP
Ireland [+]  A3   A3   (P)NP   (P)P-2
United Arab Emirates [+]  Aa2   Aa2   P-1   P-1
Albania [+]  B1   B1
Armenia [+]  B1   B1
Angola [+]  B1   B1   NP   NP
Argentina [+]  B3   B3   NP
Austria [+]  Aa1   Aa1   (P)P-1   (P)P-1
Australia [+]  Aaa   Aaa
Azerbaijan [+]  Ba1   Ba1
Bosnia and Herzegovina [+]  B3   B3
Barbados [+]  Caa3   Caa3
Bangladesh [+]  Ba3   Ba3   NP   NP
Belgium [+]  Aa3   Aa3
Bulgaria [+]  Baa2   Baa2
Bahrain [+]  Ba2   Ba2
Bolivia [+]  Ba3   Ba3
Brazil [+]  Ba2   Ba2
Bahamas [+]  Baa3   Baa3
Botswana [+]  A2   A2
Belarus [+]  Caa1   Caa1
Belize [+]  B3   B3
Canada [+]  Aaa   Aaa
Switzerland [+]  Aaa   Aaa
Chile [+]  Aa3   Aa3
China [+]  Aa3   Aa3
Colombia [+]  Baa2   Baa2   P-2   P-2
Costa Rica [+]  Ba2   Ba2
Cuba [+]  Caa2 NR
Cyprus [+]  B1   B1   (P)NP
Czech Republic [+]  A1   A1   (P)P-1
Denmark [+]  Aaa   Aaa   P-1
Dominican Republic [+]  B1   B1
Ecuador [+]  B3   WR
Estonia [+]  A1   A1
Egypt [+]  B3   B3
Finland [+]  Aa1   Aa1
Fiji [+]  B1   B1
Georgia [+]  Ba3   Ba3
Guatemala [+]  Ba1   Ba1
Hong Kong [+]  Aa1   Aa1
Honduras [+]  B2   B2
Croatia [+]  Ba2   Ba2
Hungary [+]  Baa3   Baa3
Indonesia [+]  Baa3   Baa3
Israel [+]  A1   A1
India [+]  Baa3   Baa3   P-3
Iceland [+]  A3   A3   (P)P-3
Jamaica [+]  B3   B3
Jordan [+]  B1   B1
Cambodia [+]  B2   B2
South Korea [+]  Aa2   Aa2
Kuwait [+]  Aa2   Aa2
Kazakhstan [+]  Baa3   Baa3
Lebanon [+]  B2   B2   (P)NP
Sri Lanka [+](P)B1
Lithuania [+]  A3   A3   (P)P-2
Luxembourg [+]  Aaa   Aaa
Latvia [+]  A3   A3
Morocco [+]  Ba1   Ba1
Moldova [+]  B3   B3
Montenegro [+]  B1   B1   NP
Mongolia [+]  Caa1   Caa1   NP   NP
Malta [+]  A3   A3
Mauritius [+]  Baa1   Baa1
Mexico [+]  A3   A3 WR
Malaysia [+]  A3   A3
Mozambique [+]  Aa2   Aa2
Namibia [+]  Baa3   Baa3
Nicaragua [+]  B2   B2
Netherlands [+]  Aaa   Aaa WR
Norway [+]  Aaa   Aaa
New Zealand [+]  Aaa   Aaa   P-1
Oman [+]  Baa1   Baa1
Panama [+]  Baa2   Baa3
Peru [+]  A3   A3
Papua New Guinea [+]  B2   B2
Philippines [+]  Baa2   Baa2
Pakistan [+]  B3   B3
Poland [+]  A2   A2   P-1   P-1
Paraguay [+]  Ba1   Ba1
Qatar [+]  Aa2   Aa2
Romania [+]  Baa3   Baa3   P-3   P-3
Russia [+]  Ba1   Ba1   NP
Saudi Arabia [+]  A1   A1
Sweden [+]  Aaa   Aaa   (P)P-1
Singapore [+]  Aaa   Aaa
Slovenia [+]  Baa3   Baa3
Slovakia [+]  A2   A2
Senegal [+]  Ba3   Ba3   NP   NP
Suriname [+]  B1   B1
El Salvador [+]  Caa1   WR
Thailand [+]  Baa1   Baa1
Tunisia [+]  Ba3   Ba3
Turkey [+]  Ba1   Ba1
Trinidad and Tobago [+]  Baa3   Baa3
Taiwan [+]  Aa3   Aa3
Ukraine [+]  Caa3   Caa3
Uruguay [+]  Baa2   Baa2
Saint Vincent and the Grenadines [+]  B3   B3   NP   NP
Venezuela [+]  Caa3   Caa3
South Africa [+]  Baa2   Baa2   (P)P-2
Moody's: Sovereign Ratings
GradeMoody's
PrimeAaa
High gradeAa1
Aa2
Aa3
Upper medium gradeA1
A2
A3
Lower medium gradeBaa1
Baa2
Baa3
Non-investment grade
speculative
Ba1
Ba2
Ba3
Highly speculativeB1
B2
B3
Substantial risksCaa1
Caa2
Caa3
Extremely speculativeCa
In default with little
prospect for recovery
In defaultC
Not ratedWR
GradeMoodys
High gradeP-1
Upper medium gradeP-1
Lower medium gradeP-2
Non-investment grade
speculative
P-3
Highly speculative
Extremely speculativeNP