Logo

Bulgaria  

Bulgaria: Unemployment rate less than 25 years 2016
 Unemployment rate less than 25 yearsUnemployment male less than 25 yearsUnemployment rate female less than 25 years
< Unemployment rate less than 25 years 2015
December 201617.4%
16.4%
18.9%
September 201618.8%
19.4%
17.9%
June 201614.4%
15.3%
13.0%
March 201618.4%
18.7%
17.9%
Bulgaria: Unemployment rate less than 25 years 2016