Logo

Australia  

Australia: Unemployed less than 25 years 2016
 Unemployed less than 25 yearsUnemployedover 25 yearsMale unemployed over 25 years
< Unemployed less than 25 years 2015
December 2016426.9 m.
222.0 m.
204.9 m.
September 2016442.5 m.
231.9 m.
210.6 m.
June 2016455.5 m.
227.7 m.
227.8 m.
March 2016504.9 m.
254.5 m.
250.4 m.
Australia: Unemployed less than 25 years 2016