Logo

Australia  

Australia: Unemployed less than 25 years 2016
 Unemployed less than 25 yearsUnemployedover 25 yearsMale unemployed over 25 years
< Unemployed less than 25 years 2015
September 2016442.8 m.
232.2 m.
210.5 m.
June 2016455.7 m.
227.9 m.
227.8 m.
March 2016504.9 m.
254.6 m.
250.3 m.
December 2015450.9 m.
233.4 m.
217.5 m.
Australia: Unemployed less than 25 years 2016