Logo

Australia  

Australia: Unemployed less than 25 years 2016
 Unemployed less than 25 yearsUnemployedover 25 yearsMale unemployed over 25 years
< Unemployed less than 25 years 2015
March 2016505.0 m.
254.8 m.
250.2 m.
December 2015450.9 m.
233.5 m.
217.5 m.
September 2015496.4 m.
265.1 m.
231.2 m.
June 2015471.1 m.
244.4 m.
226.8 m.
Australia: Unemployed less than 25 years 2016