Logo

Slovenia  

Slovenia: Unemployed less than 20 years 2018
 Unemployed less than 20 years
September 20161.5 m.
June 20161.2 m.
March 20161.2 m.
December 20153.1 m.
< Unemployed less than 20 years 2017 Unemployed less than 20 years 2019 >
Slovenia: Unemployed less than 20 years 2018