Logo

Australia  

Australia: Unemployed less than 25 years 2017
 Unemployed less than 25 yearsUnemployedover 25 yearsMale unemployed over 25 years
December 2017428.0 m.
222.4 m.
205.6 m.
September 2017445.6 m.
234.0 m.
211.7 m.
June 2017452.6 m.
225.0 m.
227.6 m.
March 2017500.6 m.
246.9 m.
253.7 m.
< Unemployed less than 25 years 2016
Australia: Unemployed less than 25 years 2017