Logo

Haiti  

Haiti - Motor vehicle in use
DateCommercial vehicle in usePassengers vehicle in useMotor vehicle in useVehicles / 1,000 people
201540,00040,00080,0007.47
201443,00043,00083,1747.87
201339,00041,31080,3107.70
201238,20038,78176,9817.48
201137,00038,00075,0007.39
201036,00037,00073,0007.30
200935,00035,00070,0007.10
200837,00037,00074,0007.62
200736,00036,00072,0007.53
200636,00037,00073,0007.76
200536,00037,00073,0007.88
Haiti - Motor vehicle in use
Haiti - Motor vehicle in use