Logo

Haiti  

Haiti - Doing Business Index
DateDoing Business IndexDoing Business
201738.66181º
201638.51180º
201539.42179º
201442.82181º
201342.63177º
201242.55173º
201143.12162º
201042.99151º
2009154º
2008148º
2007139º
Haiti - Doing Business Index