Logo

Slovenia  

Slovenia: Unemployed less than 25 years 2016
 Unemployed less than 25 yearsUnemployedover 25 yearsMale unemployed over 25 years
< Unemployed less than 25 years 2015
December 201669.5 m.
35.6 m.
34.0 m.
September 201663.0 m.
29.9 m.
33.1 m.
June 201668.5 m.
33.1 m.
35.4 m.
March 201675.8 m.
36.8 m.
39.0 m.
Slovenia: Unemployed less than 25 years 2016