Logo

Bulgaria  

Bulgaria: Unemployed less than 25 years 2016
 Unemployed less than 25 yearsUnemployedover 25 yearsMale unemployed over 25 years
< Unemployed less than 25 years 2015
December 2016188.4 m.
103.6 m.
84.8 m.
September 2016198.6 m.
111.5 m.
87.1 m.
June 2016241.3 m.
139.8 m.
101.5 m.
March 2016249.7 m.
144.2 m.
105.5 m.
Bulgaria: Unemployed less than 25 years 2016